19 September 2021
วิธีบันทึกการชำระ ภ.ง.ด. 1, 3, 53

วิธีบันทึกการชำระ ภ.ง.ด. 1, 3, 53 (E010)

วิธีบันทึกการชำระ ภ.ง.ด. 1, 3, 53 ในโปรแกรมบัญชี PEAK สามารถทำได้ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

เข้าไปที่เมนู รายจ่าย > บันทึกรายการจ่าย/เจ้าหนี้ > คลิก สร้าง

ขั้นตอนที่ 2

ใส่ข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อย > กด อนุมัติรายการ

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK