7 July 2020
วิธีการเพิ่มหน่วยสินค้าใหม่ (Add New Unit)

วิธีการเพิ่มหน่วยสินค้าใหม่ (Add New Unit)

ฟังก์ชั่นนี้เป็นการเพิ่มหน่วยนับสินค้าใหม่ตามประเภทสินค้าหรือบริการที่เรามี สามารถสร้างรายการใหม่ได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

เข้าไปที่เมนู สินค้า > กด เพิ่มสินค้า

ขั้นตอนที่ 2

ใส่รายละเอียดของประเภทสินค้า ชื่อสินค้า และหน่วยของสินค้า สามารถเลือกจากที่ระบบมีให้ หรือสามารถเพิ่มหน่วยนับขึ้นมาใหม่ได้ หลังจากนั้นให้ทำการกดบันทึก

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK