23 October 2021
วิธีการซื้อแบบจ่ายเงินมัดจำ (Deposit Expense)

วิธีการซื้อแบบจ่ายเงินมัดจำ (Deposit Expense) (E015)

ในการสั่งซื้อแบบจ่ายเงินมัดจำ จะมี 3 ขั้นตอน ดังนี้

     1.ออกใบสั่งซื้อของค่าสินค้า
     2.จ่ายเงินมัดจำ
     3.จ่ายชำระส่วนที่เหลือ 

ขั้นตอนที่ 1

ออกใบซื้อของค่าสินค้า

ในขั้นตอนนี้ให้เราออกใบสั่งซื้อเหมือนออกใบสั่งซื้อสินค้าแบบปกติ แต่อาจจะเพิ่มข้อความเงื่อนไขการชำระเงินเข้าไปด้วย เช่น

ขั้นตอนที่  2

 จ่ายเงินมัดจำ 

ขั้นตอนถัดมาคือการจ่ายเงินมัดจำให้เราบันทึกรายจ่ายใหม่  หลังจากได้ออกใบสั่งซื้อ 

ในช่องบัญชีให้เลือกรายการ 115104 หรือพิมพ์ “เงินจ่ายล่วงหน้า – เงินมัดจำ” หรือเลือกว่า เงินมัดจำ และใส่ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น % ที่ชำระเงิน หรืออ้างอิงรายการที่รับชำระเงินมัดจำ

เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้เราเลือกว่ารับชำระเงินมัดจำที่ไหน และก็อนุมัติรายการ

ขั้นตอนที่ 3

รับชำระส่วนที่เหลือ

เมื่อเราบันทึกรายจ่าย เพื่อจ่ายชำระเงินส่วนที่เหลือ ให้เราทำรายการดังนี้

ขั้นตอนที่ 3.1

เข้าไปที่เมนูรายจ่าย > เลือกใบสั่งซื้อ > ดูทั้งหมด >
จากนั้น เลือกหัวข้ออนุมัติแล้วตาม 1  > ดูเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อตาม 2 > กดเครื่องหมาย 3 > บันทึกรายจ่าย 4

ขั้นตอนที่ 3.2

กด เพิ่มรายการ เพื่อเพิ่มรายการ หัก เงินจ่ายล่วงหน้า – เงินมัดจำ และใส่จำนวนเงินติดลบเพื่อเป็นยอดหักออก

ขั้นตอนที่ 3.3

ใส่คำอธิบายเพิ่มเติม เช่น หักเงินมัดจำ 30% อ้างอิงบันทึกรายจ่ายจำเลขที่ XXX เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 3.4

สังเกตยอดสุทธิจะเป็นยอดที่ลูกค้าต้องชำระหักเงินมัดจำแล้ว

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK