9 May 2021
รายงาน ภ.ง.ด. 53

รายงาน ภ.ง.ด. 53 (Export Report) (A027)

การพิมพ์รายงานภ.ง.ด. 53  สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่หน้าบัญชี >> รวมรายงาน >> รายงาน ภ.ง.ด.53

ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะเด้ง Popup ขึ้นมาให้เลือกเดือน สามารถเลือกเดือนที่ต้องการดูรายงาน หากต้องการ จากนั้นกดพิมพ์รายงาน

ขั้นตอนที่ 3  การดาวน์โหลดสามารถเลือกดาวน์โหลดเข้ากระดิ่ง หรือ ส่งเข้าอีเมล จากนั้นกดดาวน์โหลด