7 December 2022

รายงานเอกสารต่างๆ (Export Report)

ในการสั่งพิมพ์รายงานเอกสารต่างๆ เราจะมีระบบการกดออกรายงาน โดยให้ผู้ใช้งานกดออกรายงานแล้วระบบจะสร้างไฟล์ Excel จากนั้นสามารถเลือกดาวน์โหลดเข้า E-mail

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเราต้องการพิมพ์รายงานให้เข้าไปที่หน้าฟังชั่นนั้น เช่น เราต้องการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ให้เข้าไปที่เมนูรายรับ >> ใบส่งของ/เจ้าหนี้/บันทึกลูกหนี้ หลังจากนั้น ให้กดที่ พิมพ์รายงาน จะมีป๊อปอัพเด้งให้เราใส่วันที่ คือวันที่เราต้องการดูรายงานที่เราสร้างไว้ จนถึงวันที่เท่าไรที่เราต้องการดู แล้วกดพิมพ์รายงาน 

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อกดพิมพ์รายงานแล้ว จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเพื่อให้เราระบุอีเมล์ที่เราต้องการจะส่งข้อมูลออกจากระบบไป เพื่อเปิดดูรายงาน เมื่อระบุอีเมล์ที่เราต้องการจะส่งข้อมูลแล้ว ให้กดส่งรายงาน


ขั้นตอนที่ 3 หลังจากที่เรากดส่งรายงานแล้วให้เข้าไปที่เมล์ของเราจะมีข้อความเข้ามาให้เปิดเข้าไปที่ข้อความแล้วเปิดรายงานที่เป็น Excel ขึ้นมาได้เลยค่ะ 

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK