19 September 2021
รายงานตาม tag

รายงานเอกสารตาม Tag (A001)

  1. การดูรายงานตาม tag (เช่น Project, พื้นที่การขาย, สาขา, แผนก, หรืออื่นๆ) สามารถดูได้ที่ บัญชี > รายงานเอกสาร

2. หลังจากนั้น ให้กดที่ tags เพื่อกำหนด tag ที่ต้องการค้นหา พร้อมทั้งระบบวันเวลาของเอกสาร แล้วกดค้นหา ระบบจะเตรียมข้อมูลขึ้นมาให้

3. ถ้าเราต้องการ export ข้อมูลออกมาให้กดปุ่ม export 

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK