7 December 2022
สมุดบัญชีรายวัน

รายงานสมุดบัญชีรายวัน (A021)

อนุมัติลงบัญชีรายวัน

ในการพิมพ์รายงานสมุดรายวัน หากต้องการพิมพ์รายงานของสมุดรายวันแต่ละประเภทต้องทำการกดอนุมัติลงรายการทางบัญชีก่อน

การกดอนุมัติ สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
เข้าไปที่เมนูบัญชี >> บัญชีรายวัน >> ดูทั้งหมด เข้าไปที่แท็บ รอตรวจสอบ และเลือกรายการที่ต้องการตรวจสอบ

เมื่อเลือกรายการที่ต้องการตรวจสอบแล้ว ระบบจะเข้ามาที่หน้าสมุดรายวัน ให้ทำการตรวจสอบสมุดบัญชีแต่ละรายการ เมื่อถูกต้องแล้วให้ทำการกดอนุมัติรายการ

พิมพ์รายงานสมุดบัญชีรายวัน

การพิมพ์รายงานสมุดบัญชีรายวัน สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
  เข้าไปที่หน้าบัญชี >> รวมรายงาน >> รายงานสมุดบัญชีรายวัน 

ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะเด้ง Popup ขึ้นมาให้เลือกเดือก สามารถเลือกเดือนที่ต้องการดูรายงาน เมื่อเลือกเดือน และสมุดบัญชีที่ต้องการดูแล้ว ให้กดพิมพ์รายงาน

ขั้นตอนที่ 3  การดาวน์โหลดสามารถเลือกดาวน์โหลดเข้ากระดิ่ง หรือ ส่งเข้าอีเมล จากนั้นกดดาวน์โหลด

ตัวอย่างรายงานที่ได้จะเป็นในรูปแบบ Excel ตามตัวอย่างด้านล่าง

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK