25 March 2023
วิธีสั่งพิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใน PEAK

รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Report Withholding Tax) (F029)

PEAK สามารถจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ โดยวิธีการสั่งพิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย สามารถทำการสั่งพิมพ์รายงานได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


ขั้นตอนที่ 1

เข้าที่หน้า การเงิน > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ขั้นตอนที่ 2 

กดเลือก “พิมพ์รายงาน

ขั้นตอนที่ 3 

กำหนดวันที่ และกด “พิมพ์รายงาน

ขั้นตอนที่  4 

เลือกวิธีการดาวน์โหลดข้อมูลว่าต้องการให้ส่งเข้ากระดิ่งด้านบนหรือส่งเข้าอีเมล

ขั้นตอนที่ 5 

เปิดไฟล์ Excel ดูรายงาน หลังดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อย ซึ่งในไฟล์จะรวมทุกรายการที่สร้างไว้

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK