19 September 2021
รายงานภาษีซื้อที่ใช้แล้ว

รายงานภาษีซื้อที่ใช้แล้ว (A015)

รายงานภาษีซื้อที่ได้ใช้ในการยื่นภาษีใน ภ.พ.30 (ฟังก์ชันรายงานภาษี) แล้ว จะสามารถพิมพ์รายงานภาษีดังกล่าวได้ตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  เข้าไปที่หน้าบัญชี >> รวมรายงาน >> รายงานภาษีซื้อ 

ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะเด้ง Popup ขึ้นมาให้เลือกเดือนภาษี ให้ทำการเลือกเดือนภาษีที่ต้องการพิมพ์รายงานภาษีซื้อ จากนั้นกดพิมพ์รายงาน (จะมีเฉพาะเดือนที่เราสร้างแบบ ภ.พ.30 แล้วเท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 3  การดาวน์โหลดสามารถเลือกดาวน์โหลดเข้ากระดิ่ง หรือ ส่งเข้าอีเมล จากนั้นกดดาวน์โหลด

ตัวอย่างรายงานที่ได้จะเป็นในรูปแบบ Excel ตามตัวอย่างด้านล่างค่ะ  

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK