19 September 2021
รายงานภาษีขายที่ยังไม่ได้ยื่น

รายงานภาษีขายที่ยังไม่ได้ยื่น (A018)

การพิมพ์รายงานภาษีขายที่ยังไม่ได้ยื่น จะแสดงรายการใบกำกับภาษีขายที่ยังไม่ได้ถูกนำไปใช้ยื่นในแบบภาษี ภ.พ.30 ในเดือนใดๆ เลย ซึ่งระบบจะอ้างอิงข้อมูลการยื่นจากรายงานภาษี ภพ.30 ก่อนในระบบรายงานภาษี (บัญชี > รายงานภาษี)

การพิมพ์รายงานภาษีขายที่ยังไม่ได้ยื่นดังกล่าว สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่หน้าบัญชี >> รวมรายงาน >> รายงานภาษีขายที่ยังไม่ได้ยื่น

ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะเด้ง Popup ขึ้นมาให้เลือกเดือนภาษี สามารถเลือกเดือนภาษีที่ต้องการดูรายงาน เมื่อเลือกเดือนภาษีเสร็จ จากนั้นกดพิมพ์รายงาน

ขั้นตอนที่ 3  การดาวน์โหลดสามารถเลือกดาวน์โหลดเข้ากระดิ่ง หรือ ส่งเข้าอีเมล จากนั้นกดดาวน์โหลด

ตัวอย่างรายงานที่ได้จะเป็นในรูปแบบ Excel ตามตัวอย่างด้านล่าง

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK