9 May 2021
อนุมัติรายการสมุดรายวัน

อนุมัติรายการสมุดรายวันทั้งหมด (A032)

รายการที่สร้างไว้ในหน้ารายรับ และรายจ่าย ระบบจะทำการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติและส่งข้อมูลไปยังหน้าสมุดรายวัน จะอยู่ในช่องสถานะ รอตรวจสอบ จะยังไม่ย้ายเข้าในเล่มบัญชีนั้นๆ ถ้ายังไม่กดอนุมัติรายการ

รายการรอตรวจสอบทั้งหมด ถ้าไม่ต้องการตรวจสอบและอนุมัติรายการที่ละรายการ สามารถทำการติ๊กทั้งหมดแล้วอนุมัติได้เลย

ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่หน้าบัญชี >> สมุดรายวัน >> ดูทั้งหมด


ขั้นตอนที่ 2
คลิกที่แท็บรอตรวจสอบ เลือกรายการที่ต้องการอนุมัติถ้าต้องการอนุมัติทั้งหมดให้ที่คลิ๊กที่ช่องแรกบนสุด จากนั้นคลิกที่อนุมัติรายการทั้งหมด

หากระบบแจ้งเตือน ให้คลิกเข้าไปที่เลขที่เอกสารนั้น และตรวจสอบผังบัญชีว่ามีการลงครบถ้วนไหม ?

แนะนำให้เพิ่มผังบัญชีตามที่ต้องการลงไป จากนั้นอนุมัติรายการ

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK