23 October 2021
ยกเลิกใบวางบิล

ยกเลิกใบวางบิล (R025)

Case 1: ยกเลิกใบวางบิลที่ยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน

การสร้างเอกสารใบวางบิลที่ได้ทำรายการดึงข้อมูลใบแจ้งหนี้มาสร้างเอกสาร และต้องการยกเลิกหรือ Void ใบวางบิลออก เอกสารต้องยังไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน สามารถทำรายการได้ดังนี้

ขั้นตอนการ Void ใบวางบิล ให้เข้าไปที่เอกสารใบวางบิล >> กดที่ตัวเลือก >> Void 

Case 2: Void ใบวางบิลที่การออกใบเสร็จรับเงินแล้ว

เอกสารใบวางบิลที่มีการสร้างไว้และมีการออกใบเสร็จรับเงินไปแล้ว หากต้องการ Void ใบวางบิล สามารถทำรายการได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่รายรับ >> ใบวางบิล >> เปิดเอกสารที่ต้องการ Void ออก >> เปิดเอกสารแล้วกดแสดงใบเสร็จรับเงิน

ขั้นตอนที่ 2 : ให้ทำการ Void ใบเสร็จรับเงินออก

ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อทำการ Void การออกใบเสร็จรับเงินแล้ว ให้ทำการ Void การออกใบเสร็จรับเงิน 

ขั้นตอนที่ 4 : เมื่อ Void การออกใบเสร็จแล้ว ให้ทำการ Void ใบวางบิล 

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK