19 September 2021
วิธีสั่งพิมพ์รายงาน Text File เพื่อเตรียมข้อมูลโอนย้ายก่อนยื่นภาษี

วิธีสั่งพิมพ์รายงาน Text File เพื่อเตรียมข้อมูลโอนย้ายก่อนยื่นภาษี (F028)

วิธีการสั่งพิมพ์รายงาน Text File ในระบบ PEAK เพื่อเตรียมข้อมูลไปทำการโอนย้ายในระบบสรรพากร เพื่อยื่นภาษี  

ซึ่งการสร้างข้อมูลบุคลธรรมดาแนะนำการสร้าง ไม่ต้องใส่ นาย นางสาว หรือคำนำหน้าใดๆที่หน้าชื่อของบุคคล ให้ระบุเพียงแค่ชื่อและนามสกุลเท่านั้น

สามารถพิมพ์รายงาน Text File ได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 

เข้าเมนู ‘การเงิน’ > เลือก ‘ภาษีหัก ณ ที่จ่าย’ 

ขั้นตอนที่ 2 

กดพิมพ์รายงาน เลือก พิมพ์ Text File ยื่นภาษี

ขั้นตอนที่ 3 

ระบุงวดภาษีที่ต้องการ กดสร้างไฟล์

ขั้นตอนที่ 4 

ทำการดาวน์โหลด สามารถเลือกการดาวน์โหลดได้ 2 แบบคือ ดาวน์โหลดส่งเข้ากระดิ่ง และส่งรายงานไปยังอีเมล

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK