19 September 2021
วิธีบันทึกการชำระประกันสังคม (Expense Record SSO)

วิธีบันทึกการชำระประกันสังคม (Expense Record SSO) (E011)

ขั้นตอนการบันทึกจ่ายเงินสมทบประกันสังคม

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่เมนู รายจ่าย > บันทึกรายจ่าย/เจ้าหนี้ > คลิก สร้างรายการ

ขั้นตอนที่ 2

ใส่รายละเอียดต่างๆ บันทึกรายการตามที่เราได้รับเอกสารมาจากการชำระเงิน สามารถบันทึกรายการได้ตามตัวอย่างด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลเรียบร้อย กด อนุมัติรายการ

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK