19 September 2021

ตอบรับเข้าใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานปัจจุบัน (T006)

หากท่านผู้ใช้งานเคยสมัครใช้งาน PEAK ไว้แล้วมีบริษัทที่เชิญท่านเข้าเป็นผู้ใช้งาน สามารถตอบรับคำเชิญเข้าใช้งานกับบริษัทดังกล่าว ด้วยการเข้าไปที่อีเมลของเรา แล้วกดยืนยัน

หลังจากนั้นให้กด ตรงที่คำว่า ที่นี่ 

หลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน แล้วกดเข้าใช้งาน

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK