30 January 2023

การใช้งานฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภท

สำหรับ PEAK Board วันนี้ระบบจะเปิดให้ทุกแพ็กเกจ ได้ทดลองใช้งานฟรี จนถึงวันที่ 31/12/2021 หลังจากนั้นจะสามารถใช้ได้เฉพาะแพ็กเกจ Pro+ เท่านั้น

ฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภท (Classification) บน New PEAK ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดประเภทรายได้-ค่าใช้จ่ายออกตามข้อมูลที่ต้องการ เช่น จัดกลุ่มประเภทตามสาขา ตามพนักงานขาย ตามโปรเจค แบ่งค่าใช้จ่ายตามแผนกเพื่อดูต้นทุนของแต่ละทีม เป็นต้น

การใช้งานฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภทจะอยู่ในหน้า New PEAK หรือกดเข้าใช้งานได้ที่นี่

คำอธิบายคำศัพท์เพิ่มเติม
กลุ่มจัดประเภท หมายถึง กลุ่มใหญ่ของการจัดประเภทเพื่อใช้จัดกลุ่มข้อมูลในมุมมองต่างๆ เช่น แผนก โครงการ พนักงานขาย
รายการจัดประเภท หมายถึง รายการย่อยของกลุ่มจัดประเภท เช่น แผนกบัญชี แผนกการเงิน โครงการ A โครงการ B เป็นต้น

โดยสรุปขั้นตอนการใช้งานได้ ดังนี้
1. เพิ่ม “กลุ่มจัดประเภท” และ “รายการจัดประเภท” ที่ต้องการที่เมนูตั้งค่า

2. สร้างเอกสารรายได้/ค่าใช้จ่าย โดยระบุ “กลุ่มจัดประเภท” ตามที่ต้องการ
3. ระบุการปันส่วนย่อยใน “รายการจัดประเภท” ให้ครบ 100%

ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่เมนูตั้งค่า > ตั้งค่าเอกสาร > กลุ่มจัดประเภท

Group 2 (2).png

กดปุ่ม “เพิ่มเลย” หากต้องการให้ระบบแสดงกลุ่มเริ่มต้นให้ (รายการกลุ่มแนะนำ) โดยผู้ใช้งานจะใช้ หรือไม่ใช้รายการแนะนำก็ได้

หากต้องการสร้าง “กลุ่มจัดประเภท” ขึ้นมาเองให้กดที่ปุ่ม +เพิ่มกลุ่มใหม่ เพื่อใส่เลขที่ ชื่อ และคำอธิบาย โดยกลุ่มจัดประเภทนั้น จะสามารถกำหนดการปันส่วนได้ว่าจะไปแสดงที่เอกสารฝั่งใดบ้าง

  • ฝั่งรายรับ ได้แก่ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน
  • ฝั่งรายจ่าย ได้แก่ ซื้อสินค้า บันทึกรายจ่าย

เมื่อสร้างกลุ่มเสร็จแล้วให้กดเข้าไปในกลุ่มนั้น แล้วกดปุ่ม +เพิ่มรายการ เพื่อสร้าง “รายการจัดประเภท”

Group 2 (8).png

ขั้นตอนที่ 2: สร้างเอกสารรายได้/ค่าใช้จ่าย และจัดกลุ่มประเภท ตามข้อมูลที่ต้องการ

โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดกลุ่มจัดประเภทได้มากกว่า 1 กลุ่ม (สุงสุดไม่เกิน 4 กลุ่มต่อเอกสาร)

Group 2 (10).png

เลือกรายการในกลุ่มจัดประเภท โดยเลือกได้มากกว่า 1 รายการก็ได้ แต่การแบ่งสัดส่วนนั้น ต้องใส่สัดส่วนแต่ละรายการรวมกันแล้วให้ครบ 100% แล้วกดปุ่ม “ยืนยัน”

หากผู้ใช้งานท่านใดต้องการจัดกลุ่มประเภท สำหรับเอกสารที่เคยสร้างไปแล้ว สามารถเข้าไปที่เอกสารฉบับนั้น แล้วจัดกลุ่มย้อนหลังได้ โดยกดคำว่า “แก้ไข” ดังภาพ

Group 2 (11).png

โดยเอกสารใดก็ตามที่มีรายการจัดกลุ่มประเภทไว้ เอกสารนั้นจะแสดงไอคอนเพื่อให้ผู้ใช้งานกดเข้าไปบน New PEAK ได้

image.png

เมื่อมีการสร้างเอกสารและใช้งานฟังก์ชั่นจัดกลุ่มประเภทแล้ว สามารถเรียกดูข้อมูลได้ตามรายงานใน PEAK Board ได้เลย


– จบขั้นตอนการใช้งานฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภท –