30 January 2023

การเชื่อมต่อ PEAK x Leceipt

Leceipt คือระบบจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการทำงานกับระบบ e-Tax invoice & e-Receipt กรมสรรพากร ช่วยลดค่าจัดส่งและเวลาในการจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า สร้างเอกสาร e-Tax ได้ทุกเอกสาร ไม่ว่าจะเป็น ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี, ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จ ช่วยประหยัดต้นทุนในการพิมพ์เอกสารและประหยัดเวลาในการจัดส่งเอกสาร รวมถึงการจัดทำข้อมูล e-Tax invoice & e-Receipt เป็นไปตามมาตรฐานของกรมสรรพากรอีกด้วย

วิธีการเชื่อมต่อระหว่าง PEAK กับ Leceipt สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่เมนู “ตั้งค่า” > “เชื่อมต่อระบบภายนอก” > “เชื่อมต่อ e-Tax invoice”

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกโปรแกรม Leceipt จากนั้นกดปุ่ม “เชื่อมต่อ” 

จากนั้นจะมี Pop-up แสดงข้อตกลงและเงื่อนไขในการเชื่อมต่อให้ User ทำความเข้าใจก่อนการเชื่อมต่อ จากนั้น กด Tick mark “ฉันรับรู้ และเข้าใจข้อควรรู้ก่อนการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบภายนอกดังกล่าว” และกด “ยืนยัน”

จากนั้นจะมีข้อความเบื้องต้นแนะนำการเชื่อมต่อกับ Leceipt ให้กด “เชื่อมต่อ”

ขั้นตอนที่ 3 : ในหน้านี้ ระบบจะแสดง Token สำหรับใช้ในการเชื่อมต่อกับ Leceipt ให้คุณคัดลอก User Token

(หมายเหตุ : หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบสูงสุด จะสามารถเห็น Token ของ User อื่นๆในกิจการตนเองได้ด้วย แต่หากไม่ใช่ คุณจะสามารถเห็นได้เพียง Token ของตนเองเท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 4 : ไปที่หน้าเว็บไซต์ของ Leceipt (www.leceipt.com) เพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นที่เมนูด้านซ้าย ไปที่เมนู “ข้อมูลภายนอก” > “PEAK Account”

จากนั้นนำ Token ที่คัดลอกจาก PEAK มาใส่ที่ Leceipt และกด “เชื่อมต่อ” จากนั้นระบบจะเชื่อมต่อข้อมูลกันโดยอัตโนมัติ

การส่งข้อมูลระหว่าง PEAK และ Leceipt

ในส่วนของการเชื่อมต่อกันระหว่าง PEAK และ Leceipt จะเป็นการเชื่อมต่อกันโดย Leceipt จะดึงข้อมูลเอกสารที่ User สร้างจาก PEAK แล้วนำไปจัดทำเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่หน้าของ Leceipt โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : เมื่อสร้างเอกสารใน PEAK เรียบร้อยแล้ว ให้มาที่หน้าของ Leceipt โดยไปที่เมนู “ข้อมูลภายนอก” > “PEAK Account”

เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว จะเห็นเป็นหน้าดังกล่าว ให้เลือกเอกสารที่ต้องการดังนี้

ช่องที่ 1 : เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการดึงข้อมูลจาก PEAK โดย จะมีเลือกดังนี้

  • ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

ช่องที่ 2 : เลือกสถานะของเอกสารตามประเภทของเอกสาร ซึ่งแนะนำให้เลือกสถานะเอกสารที่อนุมัติแล้วเพื่อมาจัดทำเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt

ช่องที่ 3 : เลือกเดือนของเอกสาร เป็นการเลือกดึงเอกสารจาก PEAK โดยอ้างอิงจากวันที่ออกเอกสารจาก PEAK 

ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อเลือกเอกสารที่ต้องการแล้ว ระบบจะดึงข้อมูลเอกสารจาก PEAK มาแสดงดังรูปด้านล่าง User สามารถกดที่ไอคอน “เอกสาร” เพื่อดูเอกสารที่ดึงมาได้’ และหากต้องการออกเอกสาร e-Tax Invoice สามารถกด “สร้างเอกสาร e-Tax” ได้เลย

หากต้องการออกเอกสาร e-Tax invoice & e-Receipt ทีละหลายๆเอกสารพร้อมกัน สามารถทำได้โดยกดที่ไอคอนด้านหน้าเอกสารเพื่อเลือกเอกสารที่ต้องการ จากนั้นจะมีปุ่ม “สร้างเอกสาร e-Tax” ปรากฎขึ้นมา ให้กดที่ปุ่มเพื่อเป็นการสร้าง e-Tax Invoice & e-Receipt ทีละหลายเอกสาร

ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อระบบของ Leceipt สร้างเอกสาร e-Tax สำเร็จแล้วให้ไปที่เมนู “ไฟล์เอกสาร” > “แฟ้มเอกสาร”

ระบบจะแสดงข้อมูลดังภาพด้านล่าง ให้ใส่ข้อมูลในแต่ละช่องเพื่อหาเอกสารที่ต้องการ

ช่องที่ 1 : ให้เลือกเอกสารที่ต้องการแสดง เช่น ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

ช่องที่ 2 : เลือกประเภทของวันที่ โดยมีให้เลือกดังนี้

  • วันที่สร้างเอกสาร : จะอ้างอิงจากวันที่ User กดปุ่ม “สร้างเอกสาร e-Tax” ในหน้าของ Leceipt
  • วันที่บนเอกสาร : จะอ้างอิงจากวันที่บนเอกสารของ PEAK

ช่องที่ 3 : เลือกเดือนจากเอกสารที่ต้องการ โดยอ้างอิงจากช่องที่ 2 ที่เลือกไว้

เมื่อเลือกแล้ว ระบบจะแสดงเอกสารตามฟิลเตอร์ที่ User เลือกไว้ สามารถกดที่รูปไฟล์ PDF เพื่อดูเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่สร้างไว้ได้ หรือ กดที่รูปไฟล์ XML เพื่อดูรูปแบบของไฟล์ XML ที่จะส่งให้กรมสรรพากรได้เช่นกัน

โดยเมื่อกดดูไฟล์ PDF แล้ว จะเห็นว่าเอกสารจะมีลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) จะมีข้อความกำกับที่ท้ายเอกสาร ดังรูปด้านล่าง

User สามารถกดปุ่ม “เลือก” เพื่อจัดการเอกสาร e-Tax ได้โดยมีตัวเลือกดังนี้

  • เปิดเอกสาร : เปิดเพื่อดูเอกสาร e-Tax ในรูปแบบ PEAK ที่มีลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature)
  • ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลดเอกสาร PDF เพื่อส่งให้กับคู่ค้า หรือเก็บเป็นข้อมูลไว้
  • อีเมล : ส่งเอกสารไปยังอีเมลปลายทางที่ต้องการ
  • SMS : ส่งไฟล์เอกสารทาง SMS ไปที่เบอร์มือถือของหมายเลขปลายทางที่ต้องการส่ง (โดยจะส่งเป็นลิงก์เอกสาร และลิงก์จะหมดอายุใน 30 วัน)
  • ในส่วนของการสร้างเอกสารอื่นๆ จะเป็นการสร้างเอกสารของ Leceipt โดยตรงที่ไม่ใช่การเชื่อมต่อข้อมูลจาก PEAK โดย User สามารถสร้างเอกสารต่างๆ เช่น ใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้ได้จากหน้าของ Leceipt ได้ตามต้องการ


– จบขั้นตอนการเชื่อมต่อ PEAK x Leceipt –