25 March 2023

การพิมพ์รายงานใบวางบิล

ขั้นตอนการพิมพ์รายงานใบวางบิลมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่เมนูรายรับ > ใบวางบิล > ดูทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2 : กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน”

ขั้นตอนที่ 3 : ระบุช่วงเวลาที่ต้องการพิมพ์รายงาน

หากต้องให้รายงานใบวางบิลแสดงข้อมูลทุกรายการแบบละเอียด ให้ทำการติ๊กถูกช่องแสดงข้อมูลทุกรายการ แล้วทำการกดปุ่มพิมพ์รายงาน

เมื่อกดปุ่มพิมพ์รายงานจะมี Pop up ขึ้นให้ระบุว่าต้องการดาวน์โหลด หรือส่งรายงานไปทางอีเมล

ดาวน์โหลด : จะเป็นการดาวน์โหลดลงกระดิ่งที่อยู่มุมขวาบน ซึ่งเมื่อกดดาวน์โหลดแล้ว ให้ไปคลิกที่กระดิ่งทางมุมขวาบน เพื่อดาวน์โหลดรายงานลงเครื่องคอมพิวเตอร์

ส่งรายงานไปยังอีเมล : จะมี Popup ขึ้นให้ระบุอีเมลที่ต้องการรับรายงาน

เมื่อทำการระบุช่องทางการรับรายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน”

-จบขั้นตอนวิธีการพิมพ์รายงานใบวางบิล-