27 January 2022
การบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) ตอนที่ 3/7

การบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) ตอนที่ 3/7

ข้อมูลสินค้า/บริการที่เราจะนำเข้ามาในโปรแกรม PEAK (Import) จะเป็นข้อมูลยอดสต๊อกยกมา (beginning stock) โดยมีขั้นตอนทำดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1

เข้าไปที่หน้าสินค้า โดยกดที่เมนูด้านบน หรือ คลิกตรงคำว่า ‘ดูภาพรวม’

ขั้นตอนที่ 2

กดปุ่ม Import แล้วจะมี Pop up ขึ้นมา

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลใน Pop up  และคลิก link ที่ให้เรากดดาวโหลดไฟล์ตัวอย่างที่เป็นไฟล์ Excel เพื่อเตรียมนำไฟล์เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 4

นำข้อมูลที่เตรียมไว้ใส่ในไฟล์ตัวอย่าง
ข้อมูลสำคัญที่ต้องมีคือรหัสสินค้า(บริการ) ชื่อสินค้า(บริการ) กำหนดประเภทว่าเป็นสินค้า หรือบริการ และหากเราต้องการบันทึกยอดยกมาของสินค้าก็สามารถใส่เข้าไปคอลัมน์ที่ยอดยกมาได้ 

ถ้าเป็นบริการ ไม่ต้องใส่ยอดยกมา 

*เทคนิค : เราสามารถแก้ไขยอดยกมาได้ในภายหลัง โดยการนำเข้าข้อมูลอีกครั้งนึง แต่เปลี่ยนข้อมูลยอดยกมาได้ (นำไฟล์เดิมที่มีการแก้ไขยอดยกมาเข้ามาอีกครั้งได้) โดยหลักสำคัญคือเลขที่สินค้าต้องเหมือนเดิม หากเลขที่สินค้าเหมือนเดิม เมื่อมีการนำเข้าข้อมูลใหม่ ระบบจะไปแทนที่ข้อมูลเดิมที่เคยบันทึกเข้าไป

*ภาพตัวอย่างอาจเปลี่ยนไปหากมีการ upgrade 

ขั้นตอนที่ 5

นำไฟล์ที่ใส่ข้อมูลแล้ว Import เข้ามาในระบบ โดยการ Choose file แล้วกด Import 

ขั้นตอนที่ 6

ข้อมูลสินค้าจะถูกนำเข้าสู่ระบบเรียบร้อย

ดูข้อมูลทั้งชุด
ตอนที่ 1 : ข้อมูลและวิธีการเตรียมตัวทำยอดยกมา Prepare Data for beginning balance
ตอนที่ 2 : การนำข้อมูลผู้ติดต่อเข้ามาในระบบ (Import Contact to PEAK)
ตอนที่ 3 : การนำข้อมูลสินค้า/บริการเข้ามาในระบบ (Import Product to PEAK)
ตอนที่ 4 : การนำบันทึกข้อมูลการเงินตั้งต้น (Input Finance to PEAK)
ตอนที่ 5 : การนำบันทึกข้อมูลลูกหนี้ตั้งต้น (Input Beginning Account Receivable to PEAK)
ตอนที่ 6 : การนำบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ตั้งต้น (Input Beginning Account Payable to PEAK)
ตอนที่ 7 : การนำบันทึกข้อมูลบัญชีตั้งต้น (Input Beginning Accounting Balance to PEAK)