9 August 2022

การกดปรับปรุงยอดสินค้า NEW PEAK (NI007)

กรณีที่นับสต็อกแล้วสต็อกในระบบไม่ตรงกับสินค้าที่มีในระบบ สามารถกดปรับปรุงสินค้าได้ตามตัวอย่างด้านล่าง
ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูสินค้า >> สินค้า/บริการ >> ดูภาพรวม >> เลือกประเภทสินค้า >> เลือกรหัสสินค้าที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 2 เลือกหัวข้อ เคลื่อนไหว >> รายการซื้อขายย้อนหลัง >> กดตัวเลือก >> ปรับปรุงยอดสินค้า

ขั้นตอนที่ 3 ระบุข้อมูล
– วันที่ตรวจสอบนับสินค้า
– จำนวนสินค้าที่ตรวจนับได้
เมื่อใส่ข้อมูลที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว กดปรับปรุง

หมายเหตุ เมื่อกดปรับปรุงสินค้าแล้วระบบจะมีการบันทึกบัญชี Dr. Cr. แล้วแต่ว่าตั้งค่าผูกผังบัญชีสินค้าไว้แบบใด และปรับปรุงสินค้าเพิ่มหรือลด

-จบขั้นตอนการกดปรับปรุงยอดสินค้า –